هفت دریا

هفت دریا

پایگاه خبری هفت دریا مشخصات پروژه پایگاه خبری و اطلاع رسانی هفت دریا، ندای بخش دریایی ایران در شبکه جهانی است. تجربه چندین ساله اعضای شورای سیاست­گذاری هفت دریا در پیگیری و انعکاس موضوعات مرتبط با بخش دریایی ایران نشان می­دهد که تا کنون عرصه‌های مختلف مرتبط با دریا در...